În această zi, este prăznuită Sfânta Mare Muceniţă Hristina, ocrotitoarea tinerilor. Roagă-te acestei Sfinte pentru sănătate, bunăstare și ajutor în toate cele bune.

„Mult pătimitoarei, prealăudatei Muceniţe Hristina, celei ce numele Mântuitorului a purtat, crucea suferinţei spre Golgota pătimirilor a ridicat, veniţi să-i împletim cântări de laude, zicând:

Bucură-te, Sfântă Mare Muceniţă Hristina, mult pătimitoare!

Muceniţă Hristina, primește această puţină rugăciune a noastră și mijlocește la tronul lui Dumnezeu să ne ferească de ispite peste puterea noastră, să ne dăruiască sănatate, înţelepciune, răbdare, iertarea păcatelor și ajutor în toate cele bune.

O, de trei ori fericită Muceniță Hristina, ceea ce te-ai învrednicit a pătimi pentru Hristos, ajută-ne și pe noi să primim cu dragoste și înțelegere ispitele ce vin asupra noastră.

Ca ceea ce nu ai cârtit niciodată în timpul chinurilor, ajută-ne să nu cârtim pe cărarea vieții celei trecătoare asupra întâmplărilor ce se abat asupra noastră.

Asemenea ție, celei ce te-ai rugat cu lacrimi fierbinți și cu post spre a ți se descoperi tainele cele ascunse și pentru a putea ajunge cu bine la limanurile cerești,

ajută-ne și pe noi să ne putem ruga și posti ca să ne simțim și noi că trăim pentru și în Dumnezeu și să nu ne pierdem timpul în deșert.

Mijlocește înaintea lui Hristos, cu îndrăzneala pe care ai dobândit-o, să ne mântuiască cu judecățile pe care le știe El, ca ajungând și noi în cereasca Împărăție să

slăvim pururi pe Tatăl și pe Fiul și pe Duhul Sfânt și pe tine, mijlocitoarea noastră. Amin!”