Înălţarea Domnului este sărbătorită în fiecare an la fix 40 de zile de la Învierea Mântuitorului Iisus Hristos. Evanghelistul Luca descrie momentul Înălțării Domnului ca fiind unul special, încărcat de emoție. În timp ce îi binecuvânta pe ucenicii Săi, undeva în Betania, Iisus Hristos și-a ridicat mâinile, S-a îndepărtat de ei și S-a înălțat la cer și S-a așezat de-a dreapta Tatălui.

În fiecare an, praznicul Înălțării Domnului este un moment de bucurie, dar și de rugăciune pentru toți credincioșii.

De Înălţarea Domnului creștinii ortodocși pot rosti o rugăciune puternică și grabnic ajutătoare, pentru sănătate, noroc, belșug, liniște sufletească și, cel mai important, aceasta se spune spre iertarea păcatelor.

„Doamne, lisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pogorându-Te din înălţimile cereşti pentru a noastră mântuire şi hrănindu-ne cu bucurie duhovnicească în sfintele şi prealuminoasele zile ale învierii Tale şi, iarăşi, după săvârşirea slujirii Tale pământeşti, Te-ai înălţat cu slavă de la noi la ceruri şi ai şezut de-a dreapta lui Dumnezeu şi Tatălui!

În această senină şi atotluminoasă zi a Dumnezeieştii Tale Înălţări la ceruri, pământul prăznuieşte şi saltă, cerul se bucură astăzi de Înălţarea Ziditorului făpturii, oamenii slavoslovesc neîncetat văzând firea noastră cea rătăcită şi căzută, pe umerii Tăi, acum, Mântuitorule, luată şi înălţată la ceruri.

Îngerii se veselesc zicând: Cine este acesta, care a venit cu slavă puternic în lupte şi tare în războaie? Acesta este cu adevărat Împăratul Slavei?

Învredniceşte-ne şi pe noi, neputincioşii, care gândim încă la cele pământesti şi săvârşim neîncetat cele plăcute trupului, să cugetăm la înfricoşătoarea Ta înălţare la cer,

grijile cele trupeşti şi cele lumeşti să le lepădăm şi împreună cu Apostolii Tăi să privim acum la cer şi, cu toată inima şi cu tot cugetul nostru, să ne amintim că acolo sus, în ceruri, este sălaşul nostru, iar aici pe pământ suntem doar străini şi călători, plecaţi din casa Părintească în ţara îndepărtată a păcatului.

Pentru aceasta Te rugăm cu osârdie Doamne, ca prin preaslăvită înălţarea Ta, să însufleţeşti conştiinţa noastră, să ne scoţi din robia acestui trup şi a acestei lumi păcătoase şi să ne învredniceşti să cugetăm la cele înalte, nu la cele pământeşti;

Că nu se cuvine să ne fie nouă pe plac, ci Ţie, Domnului şi Dumnezeului nostru, să-Ţi slujim şi să lucrăm, până când dezlegându-ne de legăturile trupului şi trecând vămile văzduhului, să dobândim cereştile Tale locaşuri,

unde stând de-a dreapta Slavei Tale, împreună cu Arhanghelii şi Îngerii şi cu toţi Sfinţii, vom proslăvi Preasfânt Numele Tău, împreună cu Părintele Tău Cel fără de început şi cu Preasfântul şi Bunul şi de Viaţa Făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!”

Înălțarea Domnului marchează ultima zi în care putem vopsi și împărți ouă roșii. De asemenea, pe lângă rostirea acestei rugăciuni puternice, credincioșii sunt așteptați la slujba de Înălțare, acolo unde se pot ruga în lăcașul sfânt pentru sufletele celor adormiți, dar și pentru sufletele lor și pentru depășirea problemelor.

Hristos s-a Înălțat!