Azi, Biserica Ortodoxă îl cinsteşte pe Sfântul Mucenic Pangratie, vindecătorul de suflete. Este o zi importantă in Calendarul Ortodox, notată cu Cruce Neagră.

Tot azi, se citeşte o rugăciune specială, de mare ajutor, pentru iertarea păcatelor şi împlinirea dorinţelor:

“Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte.

Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţa răbdând până la sânge Sfinte Mucenice Pangratie, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre și să ne împlinească dorințele.

Preacinstită piatră te cunoaşte pe tine Biserica, Sfinte Pangratie, întărindu-se pururea cu tăria cuvintelor tale.

Pentru aceea, cinsteşte astăzi pomenirea ta.

Cu plugul dumnezeieştilor tale cuvinte ogorând inimile cele înţelenite mai înainte de uscăciunea relei credinţe, le-ai arătat cu adevărat roditoare prin credinţă, Mucenice Pangratie.

Întărit fiind de Duhul ai gonit duhurile cele viclene; şi cu pârghia rugăciunilor, ai surpat până la pământ capiştile idolilor, ridicând biserici, vrednicule de minuni.

Părtinitor al dreptei credinţe, purtător de biruinţă te-ai arătat, Sfinte Pangratie, în ceruri, împreună cu cei fără de trup, înainte stând.

Pentru aceasta, roagă-te Domnului să ne mântuiască pe noi.
Amin!