Pentru ocrotirea celor dragi nouă, liniște în familie și spor în casă este bine să rostim o rugăciune către Sfântul Anton de Padova. Aceasta este de grabnic ajutor în cele mai grele momente.

Rugăciunile înălțate marțea Sfântului Anton sunt mult mai puternice, deoarece într-o zi de marți a fost mutată racla sfântului, iar cei care au avut atunci prilejul de a o atinge au scăpat de toate bolile și li s-au împlinit toate dorințele.

Rugăciunea către Sfântul Anton este înzestrată cu o putere vindecătoare deosebită și este făcătoare de minuni pentru cel care se roagă cu multă credință și smerenie.

„Sfinte Antoane, între toţi Sfinţii lui Dumnezeu tu ai fost înzestrat cu o putere deosebită în a-i ocroti și ajuta pe toți cei ce-și pun nădejdea în tine.

O, Sfinte Antoane, neînvins apărător al adevărurilor creștine, vistiernic și împărțitor de haruri și minuni, cu umilință și încredere vin să implor ocrotirea ta în favoarea propriei mele familii.

Ajut-o în toate nevoile ei vremelnice.

Îndepărtează de la ea paharul durerii și al amărăciunilor, iar dacă nu este voința Domnului de a ține departe de ea totdeauna și cu totul încercările, atunci dobândește-i cel puțin meritul răbdării și al încrederii creștinești.

Mai presus de toate, ferește-o de rătăcire și păcat.

Păzește familia noastră de rele, pentru ca, trăind totdeauna după legea lui Cristos și credincioasă poruncilor Bisericii, să merite răsplata celor drepți în fericirea veșnică. Amin!”

Această rugăciune se rostește cât mai des cu putință pentru liniște, sănătatea celor dragi și armonie în familie.