Pentru cei mai mulți dintre noi, ziua de joi nu are o însemnătate aparte. Există însă o rugăciune care spusă timp de 9 joi, poate face minuni cu viața dumneavoastră, îndeplindu-vă chiar și dorințele cele mai puternice.

Aveți nevoie de 27 de lumânări

Pentru a duce la bun sfârșit ritualul, aveți nevoie de 3 lumânări pentru fiecare joi, în total 27 de lumânări. După ce se aprind 3 lumânări, se rostește această rugăciune, în fiecare zi de joi la aceeași oră.

„Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu Tatăl, Care în ziua de joi ai luat Cina cea de pe urmă, cu ucenicii Tăi, care cu mare umilinţă ai spălat picioarele lor şi ale ucenicului care Te-a vândut!

Apoi, luând pâine şi vin în mâinile Tale sfinte şi binecuvântându-le cu puterea Ta dumnezeiască, le-ai făcut însuşi Trupul şi Sângele Tău, cu care i-ai împărtăşit zicând: „Luaţi, mâncaţi şi beţi, că acestea sunt Trupul şi Sângele Meu, pentru ca să se ierte păcatele voastre”.

Cela ce tot în ziua aceasta Te-ai înălţat la cer şi ai şezut de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatălui Tău, să împărăţesti împreună cu El în veci, ca Unul-Născut Fiul Său preaiubit. Rogu-Te deci, pentru rugăciunile ucenicilor Tăi, iartă păcatele noastre, ale tuturor, ale celor vii şi ale celor răposaţi. Dă-mi, Doamne, lacrimi fierbinţi, ca să-mi plâng păcatele.

Darul Tau cel curăţitor, care a spălat picioarele ucenicilor Tăi, să spele şi să curăţească inima şi sufletul meu, ca aşa, cu vrednicie, cu curăţie şi cu umilinţă să mă împărtăşesc cu Sfintele Tale Taine, acum şi în timpul morţii mele, iar în ora despărţirii mele, cu bucurie să se suie sufletul meu la Tine, fără de nicio frică, întrebare sau împiedicare să trec vămile văzduhului, intrând în mărirea Ta cea cerească. Ajută-mi, Doamne (aici se rostește dorința), ca să Te măresc în veci, să mă închin numelui Tău sfânt. Amin.”