An de an, creștinătatea sărbătorește pe data de 25 Iulie Adormirea Sfintei Ana, mama Preasfintei Fecioare Maria. Creștinii o cinstesc și o respectă pe Sfânta Ana, pe care o cheamă în ajutor ori de câte ori sunt probleme în familie, sau când femeile nu pot da naștere la prunci.

În acest moment de mare însemnătate, cei care au probleme, indiferent de natura acestora, trebuie să citească o rugăciune de ajutor către Sfânta Ana.

“Într-un moment de durere, Sfantă Ana, mama Sfintei Fecioare Maria, eu vin acum la tine cu speranţa că mă vei ajuta şi cu inima plină de veneraţie.

Tu eşti o făptură preiubită de credincioşi, şi mai ales de femei, pentru că, datorită sfinţeniei vieţii tale ai fost aleasă de Dumnezeu să fii vrednică, să fii mama Sfintei Fecioare Maria, care este binecuvântată între toate femeile şi Născătoare de Dumnezeu.

Plini de încredere şi de veneraţie pentru minunatele haruri pe care le-ai primit, te rog, o milostivă Sfântă Ana, să binevoieşti a mă primi în grupul celor pe care-i ocroteşti în mod deosebit.

Ia-mă sub puternica ta pază şi dobândeşte-mi de la Dumnezeu harul să pot avea o căsnicie fericită, până la adânci bătrâneţi, să am copii şi să mă aperi de necazul nerodirii.

Ajută-mă să mă bucur de acele virtuţi cu care tu ai fost înzestrată din plin.

Ajută-mă să-mi recunosc greşelile, să le plâng cu amar, să am o iubire înflăcărată faţă de Iisus şi de Maria şi să pot fi de folos semenilor necăjiţi din prejma mea.

Vreau să pot dărui şi eu săracilor aşa cum ai făcut tu şi blândul Ioachim, soţul tău.

Fereşte-mă în viaţă Prea Sfântă Ana de orice primejdie trupească şi sufletească şi să fii lângă mine în clipele de boală, de necaz şi de primejdie, până la sfârşitul vieţii mele.

Cu ajutorul tău vreau să ajung la cer, unde s-o pot lăuda împreună cu tine, pe Fecioara Maria, fiica ta.

Sfântă, Preabinecuvântată Ana, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Amin!”