Cea mai puternică rugăciune către Mântuitorul Iisus se spune pe data de 25 decembrie și este rostită pentru iertarea păcatelor și îndeplinirea dorințelor.

Sărbătoarea Nașterii Domnului reprezintă pentru creștini un motiv de bucurie și speranță în suflet.

Iată care este rugăciunea pe care este bine să o rostești în această zi:

„Stăpâne, Doamne Dumnezeule, Atotţiitorule, când Te-ai născut din Fecioara Maria în Betleemul Iudeii, cu spaimă făpturile s-au minunat şi lumea s-a bucurat de Nașterea Ta,

Cel ce ai făcut pe om după chipul şi asemănarea Ta şi i-ai dat botezul spre pocăință; Care ne-ai adus pe noi la preacuratele zilele acestea pentru înfrânarea patimilor, spre nădejdea Învierii,

şi ne îndreptezi pe noi spre adevărul dumnezeirii Tale şi ai luminat mintea noastră spre a Te cunoaște pe Tine, Fiul lui Dumnezeu, Care ridici păcatele a toată lumea.

Tu şi acum, Stăpâne, Iubitorule de oameni, primește pe robii Tăi precum ai primit pe Petru, care se afundase în mare, iar mai pe urmă, lepădându-se de Tine, dar plângând cu amar, iarăși l-ai primit.

Că am auzit glas grăind şi magii închinându-se cu daruri şi îngerii cântând, iar Irod tulburând-se, că Dumnezeu în trup S-a arătat spre mântuirea noastră.

Pe Tine acum, Stăpâne, Iubitorule de oameni, toată făptura Te laudă, grăind:
Hristos Se naște, slăviți-L!
Hristos din ceruri, întâmpinați-L!
Hristos pe pământ, înălțați-vă!

Puterile îngerilor se bucură, cetele mucenicilor se veselesc văzând mărita şi cinstita prăznuire, şi toți după vrednicie o laudă cu inima şi cu buzele.

Şi acum, Bunule, Iubitorule de oameni, primește pe robii Tăi, precum şi plecarea genunchilor şi umilința noastră, ca plinind poruncile Tale, curați şi neprihăniți, ajungând acum la cinstită Nașterea Ta,

Să ne împărtășim cu Preacuratul Trup şi Cinstitul Sânge al Tău, Domnul nostru Iisus Hristos,

Căruia se cuvine mărirea, cinstea şi închinăciunea, împreună cu Cel fără de început al Tău Părinte şi cu Preasfântul şi bunul şi de viaţă făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin!”